Organized Balances

Carpe Diem: pluk de dag.
Geloof in jezelf, investeer in je eigen toekomst en geluk.
Organized Balances
Ga naar de inhoud
Welkom bij praktijk Organized Balances

Claire Verbruggen is een professional die met passie haar vak uitoefent. Een vakvrouw die zich heeft gespecialiseerd in voor haar belangrijke thema's waaronder arbeid en rouw. Een Effortless Coach waar je op kunt bouwen! Zij bezit een schat aan kennis en ervaring in het vak zorgmanagement en re-integratieadvieswerk.
Ook is zij vertrouwenspersoon voor bedrijven en organisaties. Zij kan begeleiding en coaching bieden aan medewerkers die te maken hebben met vormen van Psychosociale Arbeidsbelasting (pestgedrag; werkdruk; discriminatie; (seksuele) intimidatie; agressie en geweld) en integriteitsschendingen (o.a. fraude en diefstal).

Bent u nieuwsgierig naar wat Organized Balances voor u of uw organisatie zou kunnen betekenen? En streeft u naar een optimale productie en minimaal verzuimpercentage die bijdragen aan uw bedrijfsresultaat, dan wenst Claire u veel leesplezier toe op deze website en hoopt zij u binnenkort te mogen ontmoeten.
Carpe Diem

De passie van Claire is anderen te helpen bij het nadenken over hun talenten en wat ze willen en ze te begeleiden bij het ontwikkelen van toekomstperspectief. Zij ondersteunt ze bij keuzes maken zodat ze uiteindelijk op een verantwoorde wijze naar de top van de Mount Everest kunnen klimmen met een adembenemend uitzicht.

Met veel plezier helpt zij mensen een duidelijk beeld te krijgen van wat zij écht willen, een persoonlijk ideaalbeeld dat inspireert. Dit beeld zorgt voor enthousiasme en geeft daarmee de kracht stappen te zetten richting een inspirerende baan, opleiding, nieuw vakgebied of verandering in het professionele en/of privéleven.

Tijd voor verandering?

Zoekt u begeleiding bij veranderingsprocessen of reorganisaties, dan is Claire hiervoor de juiste persoon.
Zij kan de opvang en coaching verzorgen tijdens of na de aanzeggesprekken en kan directies en/of Personeelszaken adviseren over de juiste begeleiding van de betrokken medewerkers.

In elk geval richt ze zich dan niet alleen op de vertrekkende werknemer, maar juist ook op de blijvende werknemer. Die groep werknemers moet immers in staat zijn om na de reorganisatie het werk in een andere samenstelling voort te zetten.

Terug naar de inhoud