In de praktijk - Organized Balances

Carpe Diem: pluk de dag.
Geloof in jezelf, investeer in je eigen toekomst en geluk.
Organized Balances
Ga naar de inhoud
In de praktijk

Psychosociale problematiek is een breed begrip. U kunt denken aan: slecht nee kunnen zeggen, verminderde sociale vaardigheden, effecten van mantelzorg op het dagelijks functioneren, werken na het verlies van een dierbare, blijven werken tijdens een scheiding en omgaan met schuldenproblematiek.

Wanneer een werknemer niet in staat is zijn werk goed te doen, ontvangen u en uw werknemer effectieve begeleiding en ondersteuning. Zo kunt u beiden een optimaal resultaat behalen in de duurzame inzetbaarheid. De begeleiding van de werknemer is vooral gericht op het vergroten van het probleemoplossend vermogen en het aanvaarden dat bepaalde situaties beperkingen met zich mee kunnen brengen. Kortom, werkgevers en werknemers ontvangen handvatten voor de aanpak van de effecten van psychosociale problematiek.

Ondersteuning bij verlies
De begeleiding richt zich enerzijds op het geven van een kader, zowel in theorie als praktijk, aan de werknemer en richt zich anderzijds op de organisatie die wordt geconfronteerd met de effecten van het verlies. De begeleiding neemt naast de intake gemiddeld 6 tot 8 gesprekken in beslag.

Ondersteuning bij transitieprocessen
Zoekt u begeleiding bij veranderingsprocessen of bij reorganisaties? Claire heeft veel ervaring hiermee. Zij kan de opvang en coaching verzorgen tijdens of na de aanzeggesprekken en kan directies en/of Personeelszaken adviseren over de juiste begeleiding van de betrokken medewerkers. In elk geval richt ze zich dan niet alleen op de vertrekkende werknemer, maar juist ook op de blijvende werknemer. Die groep werknemers moet immers in staat zijn om na de reorganisatie het werk in een andere samenstelling voort te zetten.

Ondersteuning bij een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
U kunt begeleiding krijgen op het moment dat een werknemer dreigt uit te vallen met klachten die kunnen duiden op een PTSS. Claire kan het netwerk rondom de werknemer die PTSS heeft begeleiden. Niet alleen de cliënt ervaart negatieve effecten in het dagelijks leven, maar ook het netwerk (werk én privé) rondom de cliënt.

Ondersteuning bij ongewenst gedrag en integriteitsschendingen
Claire kan optreden als externe vertrouwenspersoon voor bedrijven en organisaties, maar kan ook sparringpartner zijn voor interne vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld als een medewerker een vorm van ongewenst gedrag ervaart of bij integriteitsschendingen. Onder ongewenst gedrag vallen vormen van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Vormen zijn: pestgedrag; werkdruk; discriminatie; (seksuele) intimidatie; agressie en geweld. Vormen van integriteitsschendingen zijn onder andere: fraude of diefstal (interne diefstal, misbruik bedrijfsmiddelen, declaratiefraude); misbruiken van bevoegdheden (machtsmisbruik, dwang); misbruiken van (toegang tot) informatie (lekken, liegen); wangedrag in privétijd, dubieuze giften en beloften (cadeaus, reizen, toekomstige baan). Een externe vertrouwenspersoon wordt meestal ingeschakeld als men belangenverstrengeling binnen het bedrijf of de organisatie wil voorkomen.

Sparringpartner voor management
Leidinggevenden worstelen in de praktijk nogal eens met het begrip voor de situatie van de werknemer, maar uiteraard is er ook een zakelijk belang. Op welke wijze draag je zorg dat je je in beide gevallen een goede werkgever toont? In de praktijk blijkt dat leidinggevenden het zeer op prijs stellen om te sparren met een professional op dit gebied. Het betreft dan niet alleen het sparren, maar in sommige situaties ook het adviseren en coachen van leidinggevenden en/of teamleiders.

Trainingen / workshops
Claire werkt met Jolanda Chatelain van Chatelain Re-Design samen in de coöperatie Vertrouw je VertrouwensPersoon.

Trainingen / workshops:

• arbeid en rouw;
• agressie en geweld;
• reorganiseren, en dan?;
• effecten van schokkende gebeurtenissen;
• PTSS, wat kan ik er aan doen?;
• ongewenst gedrag;
• omgaan met life events;
• goed werkgeverschap.


Contact

Telefoon:
06-22490643

E-mail:
Info@organizedbalances.nl

Post:
Grote Vos 28
2692 GM 's-Gravenzande

Registratie NOBCO:
130916-VP-96

Registratie AP:
m00002376

KvK:
55882501
Terug naar de inhoud