De aanpak - Organized Balances

Carpe Diem: pluk de dag.
Geloof in jezelf, investeer in je eigen toekomst en geluk.
Organized Balances
Ga naar de inhoud
De aanpak

Wat kunt u verwachten van Organized Balances?
Claire Verbruggen werkt met inachtneming van de wettelijke kaders en de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkenden. De praktijk werkt transparant en houdt u op de hoogte van het verloop van de begeleiding.

Voor de werkgever
Claire is een laagdrempelige, nuchtere professional. Een professional die snel en adequaat een analyse en advies kan geven over de beste aanpak. De praktijk levert geen black box; als werkgever blijft u op de hoogte van het proces van de begeleiding. Inhoudelijke rapportage kan alleen plaatsvinden met toestemming van de cliënt. In veel gevallen vindt tijdens de begeleiding een gezamenlijk gesprek plaats, afhankelijk van de aard van de hulpvraag.

Voor de werknemer
Claire is een open en eerlijke, nuchtere professional. Claire kan je als geen ander een spiegel voorhouden, ook al is het spiegelbeeld niet je ideale beeld. Oud-cliënten omschrijven haar als inspirerend, daadkrachtig, steunend en confronterend op een rustige manier. Terugkoppeling naar de werkgever vindt altijd plaats, behalve als er sprake is van inzet als vertrouwenspersoon (zie ook Ondersteuning bij ongewenst gedrag en integriteitsschendingen onder de kop “In de praktijk”). De terugkoppeling is procesmatig, je bepaalt zelf wat je inhoudelijk wilt en kan terugkoppelen naar je leidinggevende.

Sparringpartner
Managers en/of teamleiders worstelen in de praktijk nogal eens met het begrip voor de situatie van de werknemer, maar uiteraard is er ook een zakelijk belang. Heeft uw behoefte aan een goed gesprek? Neem contact op met Claire via de kop “Contact”. Zie ook Sparringpartner voor management onder de kop “In de praktijk”).

Contact

Telefoon:
06-22490643

E-mail:
Info@organizedbalances.nl

Post:
Grote Vos 28
2692 GM 's-Gravenzande

Registratie NOBCO:
130916-VP-96

Registratie AP:
m00002376

KvK:
55882501
Terug naar de inhoud